Landbouw en natuur

Project opgesteld door Jens Smekens & Maxime Maureau tijdens de STE(A)M-sessie.

Context

1ste graad - 2de jaar - secundair onderwijs
STEM
4 weken, 3 lestijden/week

Doelen

De leerlingen onderzoeken voor een biotoop de onderlinge afhankelijkheid van verschillende organismen en de rol van biotische en abiotische factoren.
Eindterm: 6.34

De leerlingen gebruiken courante technische systemen duurzaam, veilig en ergonomisch.
Eindterm: 6.37

De leerlingen drukken zich op een creatieve manier uit en presenteren in het Standaardnederlands.
Eindterm: 2.7 & 2.10

De leerlingen lichten activiteiten toe in verschillende soorten ondernemingen en organisaties in de eigen leefomgeving.
Eindterm: 11.15

De leerlingen lichten activiteiten toe in verschillende soorten ondernemingen en organisaties in de eigen leefomgeving.
Eindterm: 4.1

Startuitdaging

Hoe kan je aan landbouw doen zonder de natuur te 'beschadigen'?

ONO bord


  • open
  • begrensd
  • gesloten


Stap per stap


swap_vert Gesloten
people individueel

Informeren

Techniek Voortaak

Deze opdracht bereid je thuis voor om in de sfeer van het onderwerp te komen.

a) Bekijk de foto. Welke vragen komen bij je op? Bijvoorbeeld: 'Voor wie/wat is dit goed? Voor wie/wat is dit slecht?'
Bekijk de padlet via smartschool, er staan al enkele voorbeeldvragen op , om je op weg te helpen.

b) Ga zelf op zoek naar een cartoon, een foto, een filmpje en/of schets zelf iets om de vragen en het bijhorende beeld dat bij je opkomt te versterken.

c) Binnen dit project gaan we ook op bezoek bij een akkerbouwbedrijf. Noteer minstens twee vragen die jij zou willen stellen aan de boer.

Plaats je antwoorden en beeldmateriaal op de padlet die ter beschikking staat op smartschool.
Media Pen, papier en laptop(smartschool) en foto
Doelstelling Je bereidt enkele vragen voor om in de sfeer te komen. Om na te denken over het beroep van boer en de mogelijkheden en de eventuele gevolgen voor de natuur.
Evaluatievorm Je wordt beoordeeld op het tijdig opladen van je werk.

swap_vert Gesloten
timer 2 uur
people klassikaal

Informeren

Techniek Bedrijfsbezoek

Samen met de leerkracht gaan we op bedrijfsbezoek bij een lokale boerderij die vooral aan akkerbouw doet.

Jullie krijgen inzicht in zaken als:
- Wat er moet gebeuren met het land en met welke middelen en machines?
- Wanneer werkt de boer vooral op het land?
- Heeft de boer zelf ideeën om de aanpak te wijzigen in zijn voordeel en dat van de natuur.
- Hoe ziet de natuur er uit rondom de boerderij en akkers?
- Wat is er te vinden op en rond die akkers van fauna en flora?
- Temperatuur van de grond, de lucht, de zuurtegraad,... van de omgeving?

Jullie voorbereide vragen over landbouw en effecten op de natuur kan je tijdens het bezoek stellen aan de boer.
Media Pen, papier en eigen vragenlijst
Doelstelling Bij het bezoek krijg je meer inzicht in de wisselwerking tussen techniek en kennis van natuur en de link met de maatschappij (handel). (ET 6.49)

Je leert er dat de boer heel veel moet afweten van techniek en wetenschap en andere maatschappelijk relevante wetenschappen als economie, sociale zaken… . (ET 6.51)

Je doet ook onderzoek naar de ruimte rond de boerderij, de biotoop die er is. (ET6.34)

swap_vert Gesloten
timer 10 min
people klassikaal

Reflecteren

Techniek Onderwijsleergesprek

We bespreken de foto in de klas. Welke goede en slechte dingen van de landbouw op de natuur komen naar boven?

We gebruiken je vraagjes die je in de voorbereidende taak hebt neergeschreven in de padlet om zicht te krijgen op de situatie op de boerderij.
De informatie die we tijdens het bedrijfsbezoek hebben meegekregen brengen we in kaart. We sommen de gegevens op die we uit het onderzoek van de omgeving hebben gevonden.

Je mag je STEM-map aanvullen met eigen nota’s, zoals het overzicht.
Media Pen en STEM-map
Doelstelling Je leert een onderscheid maken tussen de positieve en negatieve gevolgen van de landbouw op de natuur.

Het is van belang kritisch na te denken en dat wordt in deze fase gestimuleerd.

Je licht de activiteiten toe van de boer die we leerden kennen tijdens het bedrijfsbezoek. (ET 11.5)

swap_vert Gesloten
timer 15 min
people klassikaal

Informeren

Techniek Doceren / Onderwijsleergesprek

De leerkracht vertelt je meer over:
- de doelstelling van het project,
- wat van jou verwacht wordt tijdens en op het einde van het project,
- het tijdspad dat jullie zullen doorlopen,
- leerstof NTW – de abiotische en biotische factoren.

Vul je STEM-map aan met inhoudelijke informatie die je gekregen hebt in de les natuurwetenschappen Al deze informatie vind je terug op deze pdf, hou hem goed bij.
Doelstelling Je somt de rollen op van de biotische en abiotische factoren die je uit het onderzoek ter plekke constateerde.(6.34)
Evaluatievorm Eventueel kan de leerkracht over het stukje leerstof een klein testje geven om te zien of iedereen goed mee is.

swap_vert Gesloten

Ontwerpuitdaging

Doelstelling Een nieuw ontwerp bedenken van een 'landbouwmachine' die minder schadelijk is voor de natuur.

STEM-map met daarin:
- je bedenkt met jouw groepje een idee door middel van minstens 20 schetsen of ideeën
- jullie keuze voor dat specifieke idee moet worden verantwoord
- informatie moeten jullie bijhouden en samenvatten
- jullie presentatie van het idee
- een werkplanning en plan van prototype
- de test die het prototype moet ondergaan
- opsomming van de eventuele aanpassingen
- een laatste presentatie met de boer erbij

swap_vert Gesloten
timer 10 min
people groepje van 3-4

Bedenken

Techniek Reverse brainstorm

“Hoe kunnen we via landbouw nog meer schade toebrengen/veroorzaken in de natuur.”

Daar tegenover zou een oplossing moeten komen. Je gebruikt de techniek Reverse brainstorm (innowiz template).
Op post-it’s schrijven/tekenen jullie alle voorgestelde oplossingen apart.
Media Stiften, post-its, template 'Reverse brainstorm' (innowiz)
Doelstelling Je beschrijft de slechte invloed van landbouw(-machines) op de natuur.
Je vergroot de problematiek door te dramatiseren.
Jullie stellen al eventuele oplossingen voor, om zicht te krijgen op wat er echt uit moet.

swap_vert Gesloten
timer 10 min
people Klassikaal

Kiezen

Techniek COCD

Wat zijn voor de klasgroep de belangrijkste zaken waarmee we aan de slag willen/ die we willen verbeteren? Jullie hangen de post it's op in een COCD-box.

We kiezen op de assen samen met de klas zelf de dimensies.
Bijvoorbeeld: haalbaarheid om uit te werken als prototype in klas en innovatie.

We proberen de bij elkaar passende oplossingen samen te brengen om nog betere oplossingen te vinden.
Doelstelling Na de klassikale toelichting van alle ideeën proberen jullie de hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en trachten jullie in te zien wat vernieuwend is en haalbaar.

Je onderzoekt de uitvoerbaarheid van ideeën rekening houdend met aangereikte criteria. (ET 15.2)

swap_vert Gesloten
timer 10'
people klassikaal

Definiëren

Techniek List of demands

Jullie hebben gekozen voor een ontwerpvraag.
De klas lijst nu alle criteria op waaraan jullie uiteindelijke ontwerp zal beantwoorden.
Media Pen + template 'List of demands' (innowiz)
Doelstelling Je doorloopt een probleemoplossend proces waarbij kennis en vaardigheden uit meerdere STEM-disciplines geïntegreerd worden aangewend. (6.48)

swap_vert Gesloten

Ontwerpvraag

Doelstelling 1 vaste ontwerpvraag voor de gehele klas werd gekozen:
Ons nieuwe ontwerp zal moeten voldoen aan de criteria op basis van de resultaten COCD
bv: - energiezuiniger - werkend op groene energie -geen lawaai -lichter - … .

Je kiest met de klas en leerkracht samen één criterium dat moet worden afgetoetst.
Jullie prototype zal de test moeten doorstaan.
Deze test wordt in samenwerking met de leerkracht uitgezet en alle prototypes doen dezelfde test.

Bv. Voortbewegen over een oneffen vlak over 1 meter.

De 'list of demands' wordt vertaald in een checklist door de leerkracht en dit instrument wordt dan gebruikt om het prototype aan te toetsen.

De checklist bevat een zelf-evaluatie, peer- en leerkracht-evaluatie.

Document/link in STEM-map.

swap_vert Gesloten
timer 10'
people groepje van 3 - 4

Definiëren

Techniek Groepen kiezen en organiseren

1) De leerkracht voorziet een spel om groepjes te vormen.
2) Eenmaal gorepjes gevormd, zetten jullie zich samen en organiseren zich tot een echte groep.

- elke groep heeft communicatiekanaal

- elke groep heeft zich georganiseerd naar verantwoordelijkheden en/of taken:
a. wie alles bijhoudt,
b. wie de tijd in het oog houdt
c. wie communiceert met de leerkracht
d. …

3) Jullie houden de gegevens steeds bij in de STEM-map.
Media Spelinstructie + pen & evaluatieinstrument 'rubric met radarplot'
Doelstelling Je toont aan dat je basisvaardigheden hebt om digitaal inhouden te creëren en te delen. (transversaal) (4.1)

Je toont ook dat je digitaal kan samenwerken, kan communiceren en participeren aan initiatieven. (4.2) (transversaal)
Evaluatievorm - elke groep heeft communicatiekanaal
- elke groep heeft zich georganiseerd naar verantwoordelijkheden/taken

Deze zaken kunnen worden achterhaald met een rubric en een visualisatie via radarplot.
Dit gebeurt bij aanvang, in midden van project en op het einde.

Op die manier kan een evolutie zichtbaar zijn. Zowel leerling, peer en leerkracht kunnen dit invullen.

swap_vert Gesloten
timer 20 min
people groepje van 3 - 4

Bedenken

Techniek Conceptual blend

Je plaatst een kernwoord in midden van het blad en maakt associaties. Daarna mogen jullie lukraak 2 woorden koppelen en ideeën bedenken.
Media Pen, stiften, template 'Conceptual blend'(innowiz)
Doelstelling Je leert ideeën uitvinden voor een uitdaging aan de hand van technieken en in een gestructureerd en afgebakend kader. (ET 15.1)

swap_vert Begrensd
timer 30 min
people groepje van 3 - 4

Bedenken

Techniek 6-5-3 brainsketching

Om jullie ideeën tot een ontwerp te laten komen ga je al tekenend aan de slag en geef je deze ideeën door aan elkaar. Eindresultaat is (minstens) 16 ideeën!
Media Stiften, pen en per persoon een template '6-3-5 brainsketching' (Innowiz)
Doelstelling Je leert nog veel meer ideeën genereren, out of the box denken, grenzen verleggen. (15.1)

swap_vert Begrensd
timer 20 min
people groepje van 3 - 4

Kiezen

Techniek Battle met toelichten van IDEEËN aan je groepsleden

De verschillende ideeën moet en jullie nu eerst op papier zetten, som zal je die een beetje moeten toelichten aan elkaar. Sommige zijn dezelfde of kunnen gereduceerd worden tot één idee.

Je weegt nu de ideeën af ten opzichte van elkaar door middel van de checklist te gebruiken.
Media Pen + checklist
Doelstelling Je rangschikt verschillende ideeën rekening houdend met aangereikte criteria. (ET 15.2)

swap_vert Begrensd
timer 20 min
people groepje van 3 - 4

Presenteren

Techniek Future swot

Nu gaan jullie dit gekozen idee verfijnen.
Wat is erg sterk aan dit idee, waar scoort het wat minder?
Je bekijkt mogelijk bedreigingen en kansen.

Dit is de voorbereiding om jullie idee voor te leggen aan de leerkracht.

Alle ideeën worden netjes bijgehouden. Het gekozen idee wordt nu duidelijk getekend, verwoord. Dit komt in de STEM-map!
Het wordt voorgelegd aan de leerkracht en verdedigd adhv de checklist.
Media Pen + template 'Future Swot' (Innowiz) + checklist
Doelstelling Leerkracht heeft een kijk op het gevormde idee en de sterkte van het idee en geeft feedback.
Evaluatievorm Het idee wordt door jullie zelf beoordeeld door het naast het eisenpakket te leggen via de checklist.

swap_vert Begrensd

Idee

Doelstelling Een concrete oplossing om de schade van de landbouw aan de natuur te verminderen / te voorkomen.
Evaluatievorm Idee moet voldoen aan de opgestelde 'list of demands' & voorzien zijn van een kritisch informatie (Sterktes/zwaktes).

swap_vert

Reflecteren

Techniek Je kan nu met de feedback van de leerkracht aan de slag om de Future SWOT verrijken met de opmerkingen.

swap_vert Gesloten
timer 15 min
people groepje van 3 - 4

Voorbereiden

Techniek Onderwijsleergesprek of checklist om te helpen bij het zoeken naar correcte info bij het stap voor stap onderzoeken

Afhankelijk van welk idee jullie gekozen hebben is er nood aan extra informatie over hoe, wat , waarom. Je groepje zal samen moeten achterhalen via een gericht data onderzoek. eventueel gestuurd door de leerkracht, wat er nodig is en waar dit te vinden.

Jullie plan van aanpak kan worden voorgelegd aan de leerkracht.
Media Boek 'Dipster: betrouwbaarheid van bronnen (digitale geletterdheid) + enkele voorbeelden van de leerkracht':
- Wat is er ter beschikking op school?
- Waar kan je als leerling mee aan de slag?
- Moet er nog verder uitleg gegeven worden over een specifiek onderdeel theorie?

swap_vert Open
timer 50 min
people groepje van 3 - 4

Informeren

Techniek Bronnen raadplegen.
Doelstelling Jullie leren bruikbare bronnen raadplegen via een aangeleerde zoekstrategie om antwoorden te vinden. (13.3)

Jullie gaan kritisch om met gevonden informatie. (13.5)

swap_vert Open
timer 10 min
people groepje van 3 - 4

Definiëren

Techniek Nu je alle informatie hebt verzameld kan je antwoorden vinden op de vragen.
Vergeet niet steeds te vermelden waar je de informatie gevonden hebt. Dat heet ‘bronvermelding’.

bv: Welke spanning kan een zonnepaneel geven, hoe kan dit worden opgevangen?
Media Bronnen + instructiekaart 'correct bronvermelding'
Doelstelling Jullie verwoorden duidelijk hoe jullie het ontwerp zien en welk materiaal je hiervoor nodig zal hebben.

swap_vert Open
timer 10 min
people groepje van 3 - 4

Voorbereiden

Techniek In jullie groepjes ga je verder met de taakverdeling.
Taken en deeltaken worden opgelijst om tot het prototype te komen.

Een voorbeeldje:
Materialenlijst opmaken
Machine reserveren
Tekening/plan maken
...

swap_vert Open
timer 20 min

Reflecteren

Techniek Peerevaluatie

Het ontwerp van je klasgenoten mag je nu zelf voorzien van feedback.

Je mag dat doen op volgende manier:
Noteer 2 plus- en 2 minpunten van het ontwerp.

Leerkracht is coach en zal rondlopen en er kunnen vragen gesteld worden om meer duidelijkheid te krijgen.
Doelstelling Je leert anderen op een opbouwende manier feedback geven.

swap_vert Open
timer 100 min
people groepje van 3 - 4

Voorbereiden

Techniek Scrumming

Daarna wordt beslist door de groep wie wat doet wanneer dit klaar moet zijn in dit overzicht willen we ook kunnen zien of iemand klaar is met de taak.

Dit kan gecoached worden door de leerkracht, of leerlingen kunnen zelf aan de slag met het scrumbord.
Media Scrumbord (groot blad, poster, digitale tool bv. trello) + pen / stiften
Doelstelling Jullie werken samen en dragen allemaal jullie steentje bij in de uitwerking van een gezamenlijk resultaat. (ET 5.5)

Indien handbediende machines gebruikt worden, elektrische circuit opgezet worden moeten deze steeds voor inschakelen getoond worden aan de leerkracht.

Jullie gebruiken de voorziene technische systemen op een correcte en veilige manier. (ET 6.37)
Evaluatievorm Dit wordt meteen voorgelegd aan de leerkracht om eventueel nog wat bij te sturen.

swap_vert Open

Prototype

Doelstelling Het prototype moet voldoen aan de criteria van de ontwerpvraag, die we in de checklist hebben opgelijst.

swap_vert Begrensd
timer 50 min
people groepje van 3 - 4

Testen

Techniek Demo-test

Je zal nu jullie prototype moeten testen en evalueren.
Deze test wordt in samenwerking met de leerkracht uitgezet en alle prototypes doen dezelfde test.

Bv. Prototype moet voortbewegen over oneffen oppervlak met een minimum van 1 meter.
Media Testplatform

swap_vert Begrensd
timer 20 min
people groepje van 3 - 4

Concluderen

Techniek Onderzoeksverslag

De testresultaten en bevindingen noteer je in een onderzoeksverslag.
Stop dit in je STEM-map.
Media Pen + papier en/of laptop + instructiekaart 'Opstellen onderzoeksverslag'
Evaluatievorm Het onderzoeksverslag zal de criteria afvinken die deel zijn van het eisenpakket – checklist.

swap_vert Begrensd
timer 20 min
people groepje van 3 - 4

Reflecteren

Techniek Intervisie

De problemen die door de test aan het licht kwamen worden nu door in je groepje besproken en nieuwe voorstellen om zaken aan te passen worden eventueel uitgedacht.

swap_vert Begrensd

Product

Doelstelling Na eventuele voorstellen voor aanpassingen kunnen aanpassingen nog gebeuren indien daartoe tijd is. Het product moet worden gefotografeerd. De foto komt in de STEM-map.
Evaluatievorm Het product bestaat uit een prototype, een verslag en een presentatie.

swap_vert Open
timer 20 min (+ afwerken thuis)
people groepje van 3 - 4

Voorbereiden

Techniek Presentatie en projectwall voorbereiden

Jullie vinden een creatieve manier om je ontwerp voor te stellen op een duidelijke en overzichtelijke manier
• aan de hand van een poster
• of videomontage die loopt
• collage
• …

Het is de bedoeling dat jullie ontwerp tijdens de tentoonstelling hierdoor meer verduidelijkt wordt, zodat iedereen het belang en de sterke punten van jullie ontwerp begrijpt.
Dus zet in de verf waarom jullie product zo fantastisch is. Het is alsof het een reclamestunt is, maar met iets meer info.
Een video kan in een loop draaien, maar mag maximum 3 min duren.
Media afhankelijk van presentatievorm + checklist 'presentatie 2'
Doelstelling Je mag je op een creatieve manier uitdrukken en je talenten inzake voorstellen van je product laten zien. (ET2.7)
Evaluatievorm De presentatie voldoet aan verschillende criteria opgesteld in een checklist 'presentatie 2'
Deze checklist is opgesteld ism de leerkracht Nederlands die enkele van de ET dan ook kan aantonen.

swap_vert Open
timer 30 min (+ afwerken thuis)
people groepje van 3 - 4

Presenteren

Techniek Tentoonstelling + projectwall

Het prototype wordt ook uitgezet.
De passanten kunnen jullie STEM-map bekijken om eens het proces te zien die jullie hebben doorlopen.

Deze tentoonstelling kan worden bijgewoond door ouders en door de belanghebbende 'de boer'.

Jullie zijn aanwezig bij je ‘standje’ en kunnen vragen beantwoorden van de aanwezigen.

swap_vert Open
timer 15 min per groep
people groepje van 3 - 4

Presenteren

Techniek Presentatie

Aan de hand van het tentoongestelde materiaal zal elk groepje van de klas hun visie en ontwerp voorstellen in maximum 10 min Daarna volgt een mogelijkheid tot vraagstelling door de jury in 5 min.

Jullie stellen enkel de visie en het ontwerp en prototype voor. Het is niet de bedoeling om heel de weg ernaartoe voor te leggen aan de jury, het is de boer die je moet overtuigen van jullie product.
Doelstelling Jullie presenteren in het Standaardnederlands (ET2.10)

De presentatie en de STEM-map moet ook aantonen hoe jullie hebben samengewerkt: (ET 4.1 en 4.2)
Evaluatievorm De presentatie voldoet aan verschillende criteria opgesteld in een checklist 'presentatie 2'.

Deze checklist is opgesteld ism de leerkracht Nederlands die enkele van de ET dan ook kan aantonen.

Radarplot wordt laatste keer ingevuld. Leerkracht kan ook zien of de groep gegroeid is in enkele van de onderdelen.