Save The Ice Cube

Context

1ste graad secundair onderwijs
Natuur, ruimte & techniek
5 lesuren

Doelen

De leerlingen leggen geleiding, convectie en straling uit als transportmogelijkheden van thermische energie met voorbeelden uit het dagelijkse leven.
Eindterm: 6.26

De leerlingen voeren een iteratief technisch proces uit om een eenvoudig technisch systeem te realiseren vanuit behoefte(n) en criteria.
Eindterm: 6.38

De leerlingen ontwerpen een technisch systeem in functie van de bepaalde vereisten.
Eindterm: 6.40

De leerlingen onderzoeken de uitvoerbaarheid van ideeën rekening houdend met aangereikte criteria.
Eindterm: 15.2

Startuitdaging

Hoe kan je een ijsblok zo lang mogelijk bewaren buiten een diepvriezer en dit op een zo'n goedkoop mogelijke manier?

Opgepast: je mag alleen huis-, tuin- en keukenmateriaal gebruiken.

ONO bord


  • open
  • begrensd
  • gesloten


Stap per stap


swap_vert Gesloten
people klassikaal

Ontwerpvraag

Vraag Hoe kunnen we de sneeuwman zo lang mogelijk bewaren, ook al stijgen de temperaturen?

swap_vert Begrensd
timer 15 min
people per 2

Informeren

Techniek Mindmap
Aan de hand van de mindmap analyseer je het probleem van de smeltende sneeuwman.
Media Balpen + papier (eventueel de Innowiz-template 'Mindmap').
Doelstelling Analyseren van de probleemstelling.

swap_vert Gesloten
timer 20 min
people klassikaal

Informeren / Definiëren

Techniek Onderwijsleergesprek a.d.h.v. 5W1H
De belangrijkste informatie bundelen.
Wat? Wanneer? Waar? Waarom? Hoe?
Media Balpen + papier (eventueel de Innowiz-template '5W1H').
Doelstelling Onderzoeken van probleem en randvoorwaarden om een oplossing te ontwikkelen.
Evaluatievorm Er wordt klassikaal een eisenlijst opgesteld om de ideeën, die we gaan bedenken, aan af te toetsen.

swap_vert Begrensd
timer 20 min
people Per 2

Bedenken

Techniek Reverse brainstorm
Ideeën bedenken vanuit de slechts mogelijkste oplossingen.
Je somt de omstandigheden op waarbij de sneeuwman nog sneller zou smelten.
Daarna ga je vanuit deze slechst mogelijke oplossingen ideeën bedenken om dit verhinderen.
Media Balpen / stiften + papier (eventueel de Innowiz-template 'Reverse brainstorm')
Doelstelling Bedenken van mogelijke oplossingen voor de uitdaging.

swap_vert Begrensd
timer 15 min
people Per 2

Kiezen

Techniek Blend Matrix
Ideeën combineren tot betere, complexere ideeën rekening houdend met de 5W1H.
Media Balpen / stiften + papier (eventueel de Innowiz-template 'Blend matrix')
Doelstelling Selecteren van een oplossing, rekening houdend met de randvoorwaarden.

swap_vert Begrensd
timer 5 min
people Per 2

Kiezen

Techniek Sticky dots
Iedereen krijgt drie stickertjes, ook wel sticky dots genoemd en kleeft deze op de ideeën die hij/zij het best vindt. Het idee met de meeste stickertjes wint.
Media Sticky dots + ingevulde 'Blend matrix'.
Doelstelling Ontwerpen van een oplossing rekening houdend met de randvoorwaarden.

swap_vert Begrensd

Idee

Doelstelling Concreet idee om een sneeuwman zolang mogelijk te bewaren.
Evaluatievorm Idee moet voldoen aan de vooropgestelde randvoorwaarden (= de klassikaal opgestelde eisenlijst).

swap_vert Open
timer 30 min
people Per 2

Voorbereiden

Techniek Opstellen plan van aanpak
Je bedenkt welke materialen je nodig hebt en hoe je het experiment wil opzetten.
Media Balpen / papier of eventueel een scrumbord.
Doelstelling Beargumenteren van keuzes bij het oplossen van problemen.

swap_vert Gesloten
timer 30 min
people Per 4

Reflecteren

Techniek Evaluator pitch + peer evaluatie
Groep 1 legt uit aan groep 2 waarom hun zelf bedachte oplossing ervoor kan zorgen dat de sneeuwman minder snel zal smelten.
Vul a.d.h.v. de opmerkingen van je klasgenoten je plan verder aan.
Media Balpen / papier of eventueel een scrumbord.
Doelstelling Kritisch nadenken over je keuze en plan van aanpak en de manier waarop jullie je experiment willen aanpakken.

swap_vert Open
timer 30 min
people Per 2

Maken

Techniek Uitvoeren plan van aanpak.
Media Materiaal zie planning.
Doelstelling Uitvoeren plan van aanpak.

swap_vert Open

Prototype


swap_vert Open
timer 40 min
people Per 2

Testen

Techniek Experiment
Media Materiaal zie planning + plastiek beker met bevroren water (stelt de sneeuwman voor)
Doelstelling Met de nodige nauwkeurigheid de gepaste meetinstrumenten, meetmethodes en hulpmiddelen om experimenten uit te voeren in functie van de probleemstelling.

swap_vert Begrensd
timer 30 min
people Per 2

Reflecteren

Techniek Onderzoeksverslag
Na het uitvoeren van het experiment gaan jullie zowel het onderzochte ontwerpidee als het ontwerpproces zelf evalueren.
Media Resultaten test + instructieblad met richtvragen en enkele weblinks + balpen + laptop
Doelstelling Kritisch nadenken over keuzes, plan van aanpak...

swap_vert Begrensd
timer 20 min
people Klassikaal

Concluderen

Techniek Evaluator pitch
Waarom past jullie experiment het best bij de probleemstelling? Beargumenteer met natuurkundige kennis en processen.
Noteer de conclusies in het onderzoeksverslag.
Media Onderzoeksverslag + instructieblad met richtlijnen.
Doelstelling Beargumenteren van keuzes bij het oplossen van problemen.
Evaluatievorm Onderzoeksverslag wordt bekeken naar volledigheid aan de hand van het instructieblad.