ONO, kort voor ‘Onderzoek en Ontwerp’, helpt leerkrachtenteams om op een eenvoudige manier projecten te bedenken, organiseren en faciliteren op maat van de leerlingen. Deze tool is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de opleiding Industrieel Productontwerpen en de lerarenopleiding van de Howest.

Product image
ONO, bevordert communicatie

Om een krachtige leeromgeving te creëren wordt best samengewerkt met een interdisciplinair team. Zo krijgt men een beter zicht op de kennis en vaardigheden waarover de leerlingen reeds beschikken en kunnen er makkelijker verbanden gelegd worden tussen de verschillende disciplines.

Deze gedeelde verantwoordelijkheid bij het bedenken en voorbereiden van projecten resulteert tot unieke, didactisch goed onderbouwde projecten. Door de sterke visualisatie van de verschillende stappen helpt ONO om op een efficiënte manier te communiceren, constructief te discussiëren en beslissingen te nemen.

Product image
ONO helpt outputgericht te denken

ONO stimuleert teams om eerst te focussen op de doelen waarrond het project wordt opgezet, alsook vast te zetten hoe de leerlingen kunnen aantonen dat ze de vooropgestelde doelen beheersen. Pas daarna wordt bepaald welke leerinhouden en leeractiviteiten ingezet worden om de vooropgestelde doelen te bereiken. Deze methodiek, ook wel 'backward design' genoemd, helpt teams om outputgericht te denken. Er wordt dus vooral gefocust op “wat de leerling moeten kennen en wat we daarom aanbieden” in plaats van “wat willen we de leerling aanbieden”. In dit laatste geval kan de relatie tot de leerdoelen of de leeruitkomst vervagen.

Product image
ONO, stimuleert zelfgestuurd leren

ONO biedt leerkrachten handvatten om de leerlingen te laten groeien in onderzoekend- en ontwerpend leren. De tool zet leerkrachten aan om bewust na te denken waar leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen en waar er nood is aan sturing. Door op cruciale momenten een leerstrategie aan te brengen én gebruik te maken van hints en modeling wordt het gevoel van competentie en autonomie gestimuleerd. Waar mogelijk worden leerlingen aangemoedigd, om binnen een veilige leeromgeving, zelfstandig aan de slag te gaan. Wat niet impliceert dat de begeleiding van de leerkracht afneemt, enkel de rol verandert.

Toolbox


In de toolbox 'ONO' vind je volgende zaken terug:

  • een handleiding
  • 84 magnetische kaartjes (doel-en actiekaarten),
  • een magnetische musketon die je helpt om na te denken over de mate van autonomie (van begeleid tot zelfstandig),
  • een inspiratieboekje 'technieken',
  • post-its.

De toolbox kan besteld worden via de webshop van het Industrial Design center.

Bezoek de webshop

Voorbeeldprojecten


Traject image
Landbouw en natuur

1ste graad
STEM

Bekijk project
Traject image
Eenzaamheid

3de graad
Integrale opdrachten

Bekijk project
Traject image
Save the Ice cube

1ste graad
Natuur, ruimte & techniek

Bekijk project

Workshops & opleidingen


Case image
Introductie ONO

Methodiek & ONO-demo

Bekijk case
Case image
STE(A)M Sessies

STE(A)M opleiding voor leerkrachten

Bekijk case
Case image
Workshop ONO

Methodiek & hands-on workshop

Bekijk case

Een opleiding of workshop helemaal op maat van jouw (leerkrachten)team? Dat kan!
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Onderzoek


Binnen de Praktijkgerichte Wetenschappelijke Onderzoeken ‘Verfrissend STEM’ en ‘STEM: de letters voorbij…' werd een samenwerking opgezet tussen het onderzoeksteam van de Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs en Industrieel Productontwerpen. Samen ontwikkelden deze onderzoeksteams de ONO-tool. Het werd een fysieke tool die leerkrachtenteams ondersteunt bij in het opzetten en begeleiden van (open) onderzoeks- en/of ontwerpprojecten. De tool ONO werd veelvuldig uitgetest in scholen én de reacties waren unaniem positief.

Door samen met het team (en eventueel zelfs met de leerlingen) een project uit te zetten met ONO zorg je niet alleen voor een kruisbestuiving van concepten, leerinhouden en expertise binnen het team, maar voorkom je ook dat cruciale denkstappen worden overgeslagen. De visuele opzet van het project biedt zowel een houvast voor de leerkracht als voor de leerlingen. Zo krijgen de leerlingen bij aanvang al een duidelijk beeld over de structuur en de tijdsplanning van het project waardoor ze het project efficiënter kunnen aanpakken.

Met het vervolgonderzoek ONO 2.0 willen we nog een stapje verder gaan door een ONO-app te ontwikkelen.

Voor het digitaliseren en optimaliseren van de ONO-tool opteerden we voor een Design Thinking aanpak. Deze mensgerichte aanpak stelt ons in staat om de behoeften van (leerkrachten)teams te ontdekken én de uitdaging vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Op die manier merken we zaken op die door anderen (vaak) onopgemerkt blijven. Verder staat deze aanpak ook toe om gedurende het proces 'fouten' te maken, te leren uit deze 'fouten', om bij een volgende iteratie te komen tot (nog) meer innoverende ideeën en oplossingen.

Dit vervolgonderzoek is een samenwerking tussen de HOWEST opleidingen Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs, Devine en Industrieel Productontwerpen.

Maak kennis met het ONO-team


Product image

Annelies maakt sinds januari 2019 deel uit van het HOWEST-team 'Industrieel Productontwerpen'. Gebeten door onderwijsinnovatie, creativiteitstechnieken en een Design Thinking attitude helpt ze (leerkrachten)teams en studenten bij het opzetten en fasciliteren van open onderzoeks- en/of ontwerpprojecten.

Voor ze als onderzoeker en dienstverlener aan de slag ging in de HOWEST, werkte ze 15 jaar in de RHIZO te Kortrijk waar ze met veel plezier leerlingen van de 2de en 3de graad STW onderdompelde in de vakken ‘Sociale Wetenschappen' en 'Integrale opdrachten'. Vol enthousiasme hielp ze intensief bij de opstart en implementering van het competentiegericht onderwijs. Verder was ze er ook 6 jaar inter-pedagogisch begeleider. Ondanks het feit dat ze met hart en ziel voor de klas stond, had ze nood aan een nieuwe uitdaging. In 2015 vatte ze de studie 'Master of Science in de Pedagogische Wetenschappen aan en studeerde in 2018 af aan de UGent met grote onderscheiding. Ze beschikt dus over een mooie rugzak vol expertise & praktijkervaring, die ze met plezier deelt om anderen te inspireren en concreet op weg te helpen.

Heb je vragen rond onder meer het opzetten van open onderzoeks- en ontwerpprojecten en/of het stimuleren van probleemoplossend denken. Neem dan gerust contact met haar op!

annelies.depaepe@howest.be

Product image

Na haar studies Industrieel ingenieur 'Industriëel Ontwerpen' aan de HOWEST vervolgde Kelly haar traject met een internationale ‘Master in Industrial Management’ te Leuven. Daarna was ze een aantal jaar in de industrie tewerkgesteld, maar haar roeping lag toch eerder in het onderwijs.

14 jaar lang gaf Kelly de vakken 'Wetenschappen', 'Wiskunde' en 'STEM' in de tweede graad van het Guldensporencollege te Kortrijk. STEM-opdrachten waren voor haar de kers op de taart. Het coachen van de leerlingen en het ondersteunend werken was daar veel sterker aanwezig. Verder kon ze er haar creativiteit, die aangewakkerd was tijdens haar opleiding in HOWEST, kwijt. Het enthousiasme van de leerlingen gaf haar extra brandstof om er volledig voor te gaan. In 2017 nam Kelly de beslissing om terug de overstap te maken naar de HOWEST als onderzoeker en docent Wiskunde/STEM aan de opleiding ‘Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs’. Daarnaast geeft Kelly, samen met haar collega’s, STE(A)M-opleiding aan leerkrachten en studenten. De passie voor ONO is langs die weg ook gegroeid.

Heb je concrete vragen rond het opzetten van STEM-projecten, rond het vakoverschrijdend werken aan de pijlers van STEM (Wetenschap, Technologie en Wiskunde) of rond de organisatie en evaluatie van projecten in de klas? Aarzel dan niet om Kelly te contacteren.

kelly.schedin@howest.be
Logo Devine Logo IPO Logo baso Logo Howest